Het album ‘14 Jewels’ van duo Gross & Lucini werd uitgebracht begin 2016. Een CD met prachtige stukken die aanleunen tegen de Spaanse traditie, de Balkan, tango en de Braziliaanse signatuur in zich dragen. Celliste Katharina Gross en gitarist Lucca Lucini zoeken de kern op van de muziek die ze uitkristalliseren tot veertien juweeltjes!

English version below

De CD ‘14 Jewels’ opent met drie stukken uit het ‘Balkan Songbook‘ van de Amerikaanse componist Alan Thomas. Een oorspronkelijk voor fluit en gitaar gecomponeerd elf-delig werk waarvan ‘Haj, mene majaka’ een dans is met een schitterende wisselwerking tussen cello en gitaar. Dat geldt ook voor de ‘Sonate voor gitaar en cello’ van de Braziliaanse componist Radamés Gnatelli waar cello en gitaar elkaar soms volgen en dan weer elkaars muzikale tegenpool zijn in een soms vliegensvlugge afwisseling. Deze composities vergen veel van de musici die de muziek door-en-door moeten begrijpen om de juiste intonatie te laten horen zodat deze optimaal kan worden benut. Die interpretatie hebben Katharina Gross en Luca Lucini volledig onder de knie waardoor hun muziek met een geprononceerd karakter, overtuigend en zelfverzekerd klinkt. Duidelijk is dat we hier te maken hebben met twee vakkundige musici. Ze studeerden aan de Conservatoria in Keulen, Manchester en Cremona (Noord-Italië) en wonnen diverse prijzen voor internationale wedstrijden. Opvallend is het werk ‘Mestre Claudinei‘ van de Nederlandse componist Arnold Marinissen dat na het prachtige tango-gerelateerde ‘Jewel‘ van Matteo Falloni, een diversiteit aan klanken en harmonieën laat horen. Frappant zijn ook de intro-klanken van ‘Suite Populaire Espagnol’ (de Falla) waarin de cello flageolet (boventonen) speelt zoals die ook te horen zijn in ‘Nana’, maar dan gespeeld op gitaar. Het debuut-album van Duo Gross & Lucini is een bijzondere CD met composities voor de klassieke muziekliefhebber, maar ook voor degene die houdt van wereld- en moderne muziek. Daarmee wordt ’14 Jewels’ zeer toegankelijk voor een breed publiek!

English version

The album ’14 Jewels’ by the duo Gross & Lucini was released in early 2016. A CD with beautiful compositions that lean against the Spanish tradition, the Balkans, tango and do have a Brazilian feel. Cellist Katharina Gross and guitarist Lucca Lucini found the heart of the music and crystallized them into 14 jewels!

The CD ‘14 Jewels’ opens with three pieces from the ‘Balkan Songbook‘ by the American composer Alan Thomas. Originally composed for flute and guitar in an eleven piece composition. On this album we’ll find only three pieces. ‘Haj, mene majaka‘ is one of them. A dance with a beautiful interplay between cello and guitar. This also applies also to the ‘Sonata for guitar and cello‘ by the Brazilian composer Radamés Gnatelli where cello and guitar sometimes follow each other and then again are each other musical counterpart. These compositions require a lot of musicians. The music must be understood very well in order to emit the proper intonation, so that it can be optimally utilized. Katharina Gross and Luca Lucini are fully mastered in making their music with a pronounced character, so it sounds convincing and confident. It is clear that we are dealing with two professional musicians. They both studied at the Conservatories in Cologne, Manchester and Cremona (northern Italy) and won numerous awards for international competitions. Striking is the work ‘Mestre Claudinei’ by the Dutch composer Arnold Marinissen that, after the great tango-related ‘Jewel’ by Matteo Falloni, emits a variety of sounds and harmonies. Striking is also the intro of ‘Suite Populaire Espagnol’ (de Falla) in which the cello plays overtone’s, like those heard also in ‘Nana‘, but then played guitar. The debut album by duo Gross & Lucini is a special CD with compositions for the classical music lover, as well for those who love world and contemporary music. That makes ‘14 Jewels’ very accessible for a wide audience!

  • Duo Gross & Lucini: ’14 Jewels‘ (eigen beheer – Gross & Lucini)

© Mattie Poels.