De Portugese zangeres Lura wordt geboren in Lissabon uit Kaapverdische ouders. En dat is te horen ook. Haar nieuwste album ‘Herança’ (Erfgoed) beweegt rond de funana. Een snelle Kaapverdische dans die door zanger Tito Paris enorme populair werd. Lura kreeg internationale bekendheid met haar tweede album ‘Di Korpu ku Alma‘ uit 2004.

English version below

Lura werd dus geboren in Lissabon maar haar muziek is doorspekt met Kaapverdiaanse stijlen zoals de langzame morna, snelle funana en de batuque; een dans die is ontstaan op het eiland Santiago waar haar vader werd geboren. In de slaventijd was het voor vrouwen verboden om percussie te spelen en te zingen. Maar deze vrouwen waren slim en inventief. Zij knielden en legden handdoeken op hun schoot die dienden als trommel. Bijna onhoorbaar, maar zeer ritmische bespeelbaar als ondersteuning voor de vraag-en-antwoord zang. Lura draagt de rijke Kaapverdiaanse cultuur in zich. Ze heeft een prachtig heldere stem die door haar gevarieerd repertoire vele facetten laat horen. Niet elk stuk op ‘Herança’ is even sterk maar er staan een paar juweeltjes op. Zo schreef ze het openingslied ‘Sabi di Más‘. Een prachtige funana, up-tempo met een flanerende accordeon. Mario Lucio, de oprichter van Simentera, componeerde een aantal stukken zoals het gitaar dominerende ‘Mantenha Cudado‘ en ‘X da Questao‘ waarop naast strakke samenzang ook de cavanquinho te horen is; een klein Portugees snaarinstrument lijkend op een ukelele. Ze zingt een sterk duet met zangeres Elida Almeida en een met sterbassist Richard Bona uit Kameroen. Opmerkelijk is ook haar samenwerking met de Braziliaanse percussionist (berimbau) Nana Vasconcelos. Een éénsnarig percussie-instrument waarmee hij furore maakte in de jaren ’70 en ’80 door zijn samenwerkingen met de gitaristen Egberto Gismonti, Pat Metheny en saxofonist Jan Garbarek. In het titelstuk horen we Vasconcelos in een trance-achtig duet met Lura. Zij zet met haar nieuwe album Kaapverdië opnieuw muzikaal op de kaart. En voor wie de muziek uit deze bijzondere archipel nog niet kent, zal verstelt staan!

English version

The Portuguese singer Lura was born in Lisbon in a Cape Verdean background. And one can hear that as well. Her latest ‘Herança‘ (Heritage) is about the funana. A quick Cape Verdean dance that became popular by singer Tito Paris. Lura gained international success with her second album ‘Di Korpu ku Alma‘ from 2004.

So Lura was born in Lisbon but her music is besides the funana, filled with several Cape Verdean styles like the slow morna and batuque; a dance that originated on the island of Santiago, where her father was born. In the times of slavery it was forbidden for women to play percussion and sing. But these women were clever and inventive. They knelt and put towels on their lap which were used as a drum. Almost inaudible, but very rhythmic playable to support the call-and-response songs. Lura’s music is full of the rich Cape Verdean culture. She has a lovely clear voice and shows many facets through its varied repertoire. Not every piece on ‘Herança‘ is equally tight but there are a few lovely ones. She wrote the opening song ‘Sabi di Más’. A beautiful funana, up-tempo with a strolling accordion. Mario Lucio, the founder of the band Simentera, composed a number of pieces like the guitar dominant song ‘Mantenha Cudado’ and ‘X da Questao‘ on which besides tight harmonies a cavanquinho can be heard; a small Portuguese stringed instrument, resembling a ukulele. She sings a duet with the great singer Elida Almeida and one with star bassist Richard Bona from Cameroon. Noteworthy is its cooperation with the Brazilian percussionist (berimbau) Nana Vasconcelos. He plays this one-string percussion instrument and got famous with it on recordings with guitarist Egberto Gismonti, Pat Metheny and saxophonist Jan Garbarek in the 70s and 80s. In the title piece ‘Herançca’ we hear Vasconcelos in a trance duet with Lura.On this new album Lura shows her quality of Cape Verdian music. For those who haven’t heard the music of this extraordinary archipelago yet, they will be amazed!

  • Lura:Herança’ (Lusafrica/Coast tot Coast)

© Mattie Poels.