Als je van Zuid-Amerikaanse/Latino muziek houdt en ook van fanfares, dan is de CD ‘Pachamama Coronada’ van La Belle Image een aanrader. Een soort New Orleans marching bandmuziek gebaseerd op de Zuid-Amerikaanse stijlen zoals die voorkomen in Bolivia, Colombia, Mexico en Equador.

English version below

Uit voorliefde voor fanfare en Zuid-Amerikaanse muziek wordt in 1996 het Franse blaasorkest La Belle Image opgericht. De titel van hun vierde album ‘Pachamama Coronada’ refereert aan de straatshow die de groep gaf in 2013. Een spektakel waarbij zo’n tien blazers in een choreografisch geënsceneerde show muziek spelen die geïnspireerd is op stijlen uit Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en Mexico. De arrangementen zijn complementaire: blazers vullen elkaar aan, thema’s zijn verdeeld over verschillende blazersgroepen (soms vraag-en-antwoord) en worden versterkt met accenten en (lichte) percussie. Hierdoor klinkt de muziek fris, open en ontstaat een levendige sfeer die op straat uitstekend werkt, zoals te horen is op het live opgenomen slotstuk ‘Ese Lunarcito’ (Barcelona 2012). In enkele stukken wordt er gesoleerd op trompet, klarinet en trombone. Dit blaasorkest straalt van enthousiasme en oprechtheid en komt, mede door de ritmische muziek, zeer opgewektheid over. Alhoewel dit een instrumentaal album is, staat aan het eind van CD het à capella gezongen Peruaanse lied ‘Hanacpachap Cuissicuinin’ uit de 17de eeuw. Een prachtige Maria hymne die aantoont dat de mannen van La Belle Image naast voortreffelijke blazers ook behoorlijke zangers zijn.

English version

If you like Latin American/Latino music and also brass music, then the CD ‘Pachamama Coronada’ La Belle Image is recommended. A kind of New Orleans marching band music based on the South American styles such as found in Bolivia, Colombia and Ecuador.

Out of love for fanfare and South American music, the French brass band La Belle Image started in 1996. The title of their fourth album ‘Pachamama Coronada‘ refers to the street show the group performed in 2013. In a special choreographic show the band played music inspired by styles from Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Mexico. The arrangements are like a wonderful musical puzzle. Brass complete each other, themes are divided into different brass sections (sometimes call-and-response) and reinforced with accents and percussion. This music sounds fresh, open and creates a lively atmosphere that works well on the streets, like you can hear in the live recording piece ‘Ese Lunar Cito‘ (Barcelona 2012). In some pieces there are solo’s on trumpet, clarinet and trombone. This orchestra is  enthusiastic and sincere and through the rhythmic music, very vividly. Although this is an instrumental album, at the end of the CD you’ll find the à capella Peruvian song ‘Hanacpachap Cuissicuinin’ from the 17th century. A lovely Maria hymn that shows that the men of La Belle Image are not only exquisite brass players but also fine singers.

  • La Belle Image:Pachamama Coronada’ (PlayaSound/Xango)

© Mattie Poels.