Zangeres Sakîna zingt liederen uit Koerdistan. Een land dat zich uitstrekt van Oost-Turkije, Noord-Syrië, Armenië, Noord-Irak tot aan Noord-Iran. Ze zingt traditioneel en nieuw gecomponeerde stukken die worden begeleid door haar trio, aangevuld met gastmusici. Traditioneel Koerdische muziek met een link naar de Westerse muziek; ‘Royê Mi‘ (met soul).

English version below

Sakîna (1973) wordt  geboren in Gimgim (Varto), een Koerdische stad in Oost-Turkije. Aanvankelijk begint ze als autodidact zangeres, maar gaat muziek studeren en sluit zich aan bij het Mesopotamian Culture Centre. Een Koerdische vereniging, gevestigd in Istanboel, die concerten organiseert door heel Turkije. Door het gebruik van Koerdische teksten ondervindt het gezelschap tegenwerking van de Turkse regering en sommige leden worden zelfs vermoord. Sakîna organiseerde in die tijd veel illegale concerten, maar wordt uiteindelijk gedwongen te vluchten, eind jaren ’90. Ze werkt in Armenië, Syrië en Irak en woont tegenwoordig in Düsseldorf en Wenen.

‘Royê Mi’ werd al eerder uitgebracht in 2012, nu in 2014 in een re-release. En dat is maar goed ook. Want wie de cd destijds gemist heeft, krijgt nu een herkansing. De Koerdische muziek heeft, mede door de geschiedenis, een enorme diepgang. Teksten gaan over oorlog, leven in de bergen, liefde en dood. Sakîna draagt zelfs een lied op aan ‘Sema’; een collega journaliste die zichzelf in brand stak vanwege de Koerdische onderdrukking door de Turkse regering. Teksten zijn verhalend en moeten daarom goed worden gezongen, goed worden voorgedragen. En ook al verstaat de gemiddelde West-Europeaan ze niet, bij Sakîna komt de boodschap over, zij zingt met overtuiging. De cd opent met ietwat eenvoudige composities die, mede door de pop invloed, de minste van het album zijn. Verderop klinken een aantal traditionele stukken; werkelijk schitterend. Begeleidt op piano, qanûn (zither), de prachtige duduk (Armeense hobo), kemance (rechtop bespeelde viool) en tembür (langhalsluit) komt haar stem fantastisch tot zijn recht. De arrangementen zijn sober en de muziek heeft een sensitieve laag die soms verbluffend mooi is (Yarë). Het album sluit af met Narinê: een ritmisch met funk overgoten stuk met de opzwepende dubbelzijdige trommel (tapan) en de snerpende zurna (hobo) met veel samenzang: waaruit maar weer eens blijkt dat ‘samen staan we sterk‘ ook hier weer van toepassing is ‘Royê Mi‘ (With Soul).

English version

Sakîna sings songs from Kurdistan. A land that reaches from East Turkey, North Syria, Armenia, North Iraq to North Iran. She sings traditional and new composed pieces, accompanied by her trio, added with guest musicians. Traditional music with a touch of Western grooves, played with soul: ‘Royê Mi‘.

‘Royê Mi’ was released in 2012 and now re-released in 2014. And that’s for sure – a second chance. Because of the Kurdish history, the Kurdish music has a strong depth. Lyrics are about war, living in the mountains, love and death. Sakîna dedicated even one song to ‘Sema’, a fellow journalist who burned herself because of the Kurdish repression by the Turkish gouvernement. Although most of the European people don’t understand Kurdish, songs must be sung very accurate to hand over the message. Sakîna does a wonderful job. She sings beautiful with depth and conviction. The album opens with a few simple songs, which are a little too poppy, comparison to the other. Later on, we hear a few wonderful traditional compositions, really splendid. Accompanied on piano, qanûn (zither) the wonderful duduk (Armanian oboe), kemance (violin) and tembür (lute) with the great voice of Sakîna. The arrangements are sober and the music got a sensitive appearance: exciting in Yarë. The last song Narinê is a rhytmic one, with a few funk influences, played on tapan (double sided drum), the crashing zurna (oboe) and a lot of choir singing. ‘Together we’re strong‘, that’s the motto, played with soul on ‘Royê Mi’.

  • Sakina:Songs from Kurdistan – Royê Mi’ (ARC Music)

© Mattie Poels.