De ûd (Arabische luit) speler Driss El Maloumi keert voor de opname van zijn laatste cd terug naar Agadir (Marokko), de stad waar hij opgroeide. Daar neemt hij met zijn broer Said, zus Karima en de Marokkaanse percussionist Lahoucine Baquir de cd ‘Makan’ (Plaats) op. Een zeer persoonlijk album met percussie begeleiding.

English version below

Driss El Maloumi (1970) nam in 2003 zijn debuut cd ‘L’âme dansée’ op, met percussionist Lahoucine Baquir die nu ook weer meespeelt op zijn nieuwe cd ‘Makan’. Gedurende de afgelopen tien jaar werkte El Maloumi mee aan diverse projecten waaronder 3MA met de Malinese muzikant Ballaké Sissoko en Rajery uit Madagaskar. Hij trad op met de Italiaanse trompettist Paolo Fresu en later met de legendarische Bengaalse gitarist Debashish Bhattacharya. Bovendien speelde hij mee op enkele albums van het ensemble Hespérion XXI van meester musicus Jordi Savall uit Catalonië waaronder de schitterende cd ‘Dinastia Borgia‘ uit 2009. Driss El Maloumi is altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen waarin hij geprikkeld wordt door musici met verschillende achtergronden. Op zijn laatste cd ‘Makan’ keert hij echter terug naar de basis waar Arabische en Berber muziek centraal staan, met de ûd in het middelpunt aangevuld met twee percussionisten. Driss El Maloumi is een fabelachtig musicus. Een virtuoos die zingt via zijn instrument en daarbij gebruik maakt van alle nuanceringen waardoor zijn spel in diepgang excelleert. Opvallend zijn de arpeggio’s (gebroken akkoorden) waarmee hij minutieus de melodie boven de begeleiding uit tilt en de tremolo’s; het zeer snel spelen van één toon. Niet alleen zeer knap maar ook zeer stuwend en energiek. Bijzonder mooi is het duet ‘Nassim’ (Zuchtje wind) dat hij samen met zijn zus zingt: een sierlijke melodie, zonder begeleiding. Prachtige thema’s, glasheldere variaties en improvisaties worden met verve ondersteund door twee percussionisten. Zij maken gebruik van overwegend Arabische percussie met felle en vooral transparante klankkleur waardoor de muziek helder en open klinkt. In het slotstuk ‘Intidar’ klinkt de ûd in al zijn gradaties waar Arabische, Berberse en Westerse elementen elkaar moeiteloos doorkruisen en waaruit blijkt dat Driss El Maloumi weliswaar even thuis is, maar zijn wereldse blik nog lang niet is verloren!

English version

Ûd (Arabic lute) player Driss El Maloumi returned to his hometown Agadir (Morocco) to record his new album ‘Makan’, with his brother Said, sister Karima and the Maroccan Lahoucine Baquir. A very personal album.

Driss El Maloumi (1970) recorded in 2003 his first cd ‘L’âme dansée’ together with percussionist Lahoucine Baquir. The last ten years he worked on several projects: 3MA with Malian musician Ballaké Sissoko and Rajery from Madagascar. He gave concerts with the Italian trumpet player Paolo Fresu and with the legendary guitarist Debashish Bhattacharya. Besides he played on a few albums of the ensemble Hespérion XXI of master musician Jordi Savall from Catalonia, like the wonderful ‘Dinastia Borgia‘ uit 2009. Driss El Maloumi is always looking for a new challenge, being inspired by musicians with different backgrounds. With his last cd ‘Makan’ he returns to the basics of Arabic and Berber music, with the ûd in the center added with percussion played by two musicians. Driss El Maloumi is an incredible musician. A virtuoso who ‘sings’ through his instrument and uses all the nuances. Striking are the arpeggio’s (broken harmonies) and the way he puts the melody above the accompany. Also amazing are the tremolo’s: fast playing of óne tone. That’s very ably but also very passionate and energetic. Extremely beautiful is the duet that El Maloumi sings with his sister Karima in the song ‘Nassim’ (Soft Wind): a graceful tune without accompany. Beautiful melodies, sharp variations and improvisations are played with wonderful percussionists. They use Arabic percussion with intense and transparant timbre which makes the music open and clear. In the last piece ‘Intidar’ the ûd sounds in all it’s varying degrees where Arabic, Berber and Western elements are easily crossed and show Driss El Maloumi at home, but without losing his musical open mind!

  • Driss El Maloumi: ‘Makan’ (Contre Jour/Munich)

© Mattie Poels.